Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Идустриски инсталации

Нудиме материјали за индустриски инсталации од реномирани производители, придружени со
потребните сертификати за квалитет.Преземи ценовник за Индустриски инсталации

Детали за производите

Безрабни цевки
Рабни цевки
Безрабни фитинг
Челична и железна арматура
Фитинг за противпожарни системи