Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Опрема за греење

Металтерм ДОО е меѓу водечките комании во Македонија во областа на трговија со компоненти за греење.
За сите производи поседуваме сертификати и декларации кои гарантираат квалитет и безопасност за нивна употреба.Преземи ценовник за Опрема за греење

Детали за производите

Грејни тела
Котли и горилници
Радијаторска арматура
Колектори – собирници
Бакарни цевки и фитинзи
Циркулациони пумпи
Експанзиони садови
Мерни инструменти
Комбинирани бојлери и буфери
Соларни колектори