Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ – ТOBY

tobyКотлите TOBY се со допадлив изглед и компактни димензии изатоа можат да бидат сместени или во самите стамбени простории или во посебни простории –котлари.

Степенот на искористување изнесува 90%.

Сите процеси на работа се автоматски (палење, согорување, гасење на горилникот). Контролата  на согорување  е повеќестепена со помош на работен режим на минимална сила (модулација). Котлите се одликуваат со тивка и безшумна работа. Со котлите TOBY се штеди 15% и повеќе горивогодишно.

ТОBY е идеална дополна на пелети во систем каде веќе постои котел на цврсто гориво. Контејнерот за пелети се наоѓана над ложиштето, така да зазема минимален простор.

Comments are closed.