Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Котли IMMERGAS – Eolo STAR

immergas

  • Отворена комора со вентилатор, со моќност 24 kw
  • Компактни димензии, длабочина од само 240 мм
  • Дигитален дисплеј
  • Битермален изменувач на топлина за греење и припрема на топла санитарна вода
  • Автоматски by-pass
  • IPX5D класа на заштита
  • Електронско палење и регулација
  • Електронска контролна плоча со микропроцесор
  • Можност за поврзување со дигитален даљински управувач
  • Прилагоден за стандарден димоводен систем и систем на раздвојни цевки

Comments are closed.