Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Железна и челична арматура

  • Вентили со прирабници – шибер (плоснат, овален), филтер, рамен запорен, топчест, неповратен со клапна, неповратен со тег
  • Вентил тип Лептир
  • Неповратна клапна PN 16
  • Електро – магнетен вентил TORK (намена: вода, воздух, инертни гасови (азот, арон и др.), температура од -10 до +90 C, напон од 12 V AC/DC до 220 V AC
  • Челични фланши – со грло, слепи, со навој, рамни
  • Елементи за спојување на прирабници (заптивен елемент- дихтунг од клингерит, машински навртки и завртки)
  • Дилатациони компензатори – гумен компензатор со холендри, гумен компензатор со прирабници, метални со заварување

Comments are closed.