Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Безрабен фитинг

  • безрабен фитинг за заварување по ANSI B.16.9 STD (SCH 40) Материјал ASTM A234 СЕРТИФИКАТ DIN 50049/3.1.B
  • колено, тештик, капа, со номинален дијаметар ½” до 12”
  • Фитинг за заварување по ANSI B.16.9 STD Материјал ASTM A234 СЕРТИФИКАТ DIN 50049/3.1.B
  • Фитинг за заварување по ANSI B.16.9 XS Материјал ASTM A234 СЕРТИФИКАТ DIN 50049/3.1.B
  • Безрабни црни колена со надворешен пречник од 17.2 до 323.9мм и различни дебелини од 2 до 7.1 мм
  • Безрабни црни концентрични редуцири, со надворешен пречник DN1 од 48.3 до 139.7мм, и DN2 од 26.9 до 76.1мм

Comments are closed.