Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Нерѓосувачки вентили, фланши

  • топчест вентил(едноделен, дводелен, троделен) на навој, троделен на фланша, троделен на заварување
  • лептир вентил на навој- АISI 304
  • неповратен вентил на навој АISI 304
  • филтер вентил на фланша АISI 316
  • славина вентил на навој АISI 304
  • микробиолошки вентил АISI 304
  • Фланши АISI 304 –плоснати “Light” Тип
  • Жица за заварување во котур-15kg, жица за заварување – прачки
  • Производи за чистење на заварени рабови и полирање

Comments are closed.