Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Пумпи и пумпни системи

  • Стандардни водни пумпи или со електронска регулација (домашни и индустриски). Различни модели и капацитети со висок квалитет од водечките производители.
  • Пумпи и хидрофорни системи
  • Сондажни- бунарски пумпи
  • Потопни, пумпи за дренажни, отпадни и фекални води
  • Центрифугални пумпи и системи за висок притисок
  • Системи за зголемување на притисокот
  • Пумпи за фонтани.

Comments are closed.