Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Фитинг од месинг и арматура

  • Вентили – шибер, мини топчести вентили, топчести вентили со полн вентил, со и без холендер, вентил со испуст, прави/аголни итн.
  • Филтер вентили со димензии од 1/2” до 4”
  • Неповратни вентили со и без пружина
  • Фитинг – спојки, колена, тештици, полуспојки, наставак, панцир црево
  • Автоматски вентили за воздух, прави или аголни, со максимална работна температура од 110C до 180C

Comments are closed.