Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Соларни колектори

Соларни колектори за производство на топла вода

  • Панелни, бакарни колектори, обични или селективни со површина од 1,66 до 2,70 м².
  • Вакумски цевни колектори – бакарни – проточни, со површина 1,14 до 3,41 м².
  • Вакумски цевни колектори –бакарни, со инертен гас, функционираат независно една од друга. Површина од 1,3 до 3,9 м ². Број на работните цевки: 10, 15, 20, 25, 30 – монтажни.

За повеќе информации погледнете го ценовникот Опрема за греење

Comments are closed.