Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Мерни инструменти

  • Термометри – аксијални и радијални, со различни размери и температурен опсег
  • Манометри (аксијални и радијални, со различни големини и скала на читање)
  • Термоманометри –скала од 4 и 6 бари/120C, комплет со неповратен вентил (радијални/аксијални)
  • Термостати – собен механички термостат RQ 30, RT30, со температурна контрола од +5 до +30 C, налегнувачки термостат TU SC, температурен интервал од +10 до +90 C, неделен тајмер

За повеќе информации погледнете го ценовникот Опрема за греење

Comments are closed.