Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Експанзиони садови

Овозможуваат зголемување на количината на вода благодарејки на зголемената температура односно притисок во системот. Надворешноста е изработена од челик, а внатрешниот дел се состои од гумена мембрана.

  • Вертикални со и без подлога – 5 до 500 литри
    (Максимален работен притисок 8 атм, Работна температура -10 +110 степени целзиусови.)
  • Плоснати – округли од 6 до 12 литри
  • Плоснати –правоаголни – од 6 до 12 литри
    (Максимален работен притисок 3 атм, Работна температура -10 +90 степени целзиусови.)
  • Гумени мембрани
  • Размер за приклучок од ¾” do 11/4”

За повеќе информации погледнете го ценовникот Опрема за греење
elbi

Comments are closed.