Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.72, Влае
(поранешен објект на Маврово), 1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2/ 20 36 322; 20 38 353 Факс +389 2/ 20 48 057
Работно време: Понеделник-Петок 08-16 h и Сабота 8.30-12.30 h

Колектори – собирници

  • Месинг колектори – обични, со вградени вентили (рачни, автоматски) со мерач на проток.
  • Леани или проточни. Заклучоци со внатрешна или надворешна резба.
  • Крајни елементи за колектори: Капи, вентили за воздух
  • Колекторни кутии за врадена или отворена монтажа
  • Спојки за мотирање

За повеќе информации погледнете го ценовникот Опрема за греење

Comments are closed.